Số/Kí hiệu
843/KL-TTr
Ngày ban hành
20/03/2020
Người ký
Trích yếu
kết luận thanh tra về việc thanh tra công tác tổ chức cán bộ theo Quyết định số 84/QĐ-UBND ngày 14/2/2019 ủa UBND tỉnh Kon Tum
Cơ quan ban hành
Sở Nội Vụ Kon Tum
Hiệu lực
Còn hiệu lực
Hình thức văn bản
Thông báo, công bố các Kết luận Thanh tra
Lĩnh vực
Thanh tra Sở