Số/Kí hiệu
06/QĐ-SNV
Ngày ban hành
12/01/2021
Người ký
Trích yếu
Quyết định V/v giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2021
Cơ quan ban hành
Sở Nội Vụ Kon Tum
Hiệu lực
Còn hiệu lực
Hình thức văn bản
Chương trình - Kế hoạch
Lĩnh vực