Số/Kí hiệu
57/TB-SNV
Ngày ban hành
27/05/2021
Người ký
Trích yếu
Kết thúc đôn đốc việc thực hiện Kết luận thanh tra số 527/KL-SNV ngày 26/3/2020 của Giám đốc Sở Nội vụ về việc thanh tra, kiểm tra công tác nội vụ năm 2019 tại Sở Thông tin và Truyền thông
Cơ quan ban hành
Sở Nội Vụ Kon Tum
Hiệu lực
Còn hiệu lực
Hình thức văn bản
Thông báo, công bố các Kết luận Thanh tra
Lĩnh vực