Số/Kí hiệu
166/QĐ-SNV
Ngày ban hành
28/05/2021
Người ký
Trích yếu
Quy chế tiêp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản trên hệ thống quản lý văn bản điều hành của Sở Nội vụ tỉnh Kon Tum
Cơ quan ban hành
Sở Nội Vụ Kon Tum
Hiệu lực
Còn hiệu lực
Hình thức văn bản
Nội quy, Quy định, Quy chế, Phân công nhiệm vụ của Sở Nội vụ
Lĩnh vực