Số/Kí hiệu
1041/QĐ-CTN
Ngày ban hành
24/06/2021
Người ký
Trích yếu
Về việc tặng thưởng Huân chương Lao động
Cơ quan ban hành
Hiệu lực
Còn hiệu lực
Hình thức văn bản
QĐ khen thưởng cấp nhà nước
Lĩnh vực