Số/Kí hiệu
07/QĐ-HĐTĐKT
Ngày ban hành
26/07/2021
Người ký
Trích yếu
Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua, khen thưởng tỉnh Kon Tum
Cơ quan ban hành
Hiệu lực
Còn hiệu lực
Hình thức văn bản
Hướng dẫn công tác khen thưởng
Lĩnh vực