Số/Kí hiệu
14/CT-UBND
Ngày ban hành
28/07/2021
Người ký
Trích yếu
Chỉ thị phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KTXH hằng năm và Kế hoạch 5 năm (2021-2025) theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI
Cơ quan ban hành
Hiệu lực
Còn hiệu lực
Hình thức văn bản
Hướng dẫn công tác khen thưởng
Lĩnh vực