Số/Kí hiệu
232/BC-SNV
Ngày ban hành
14/09/2021
Người ký
Trích yếu
Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, đơn thư phản ánh của công dân 9 tháng năm 2021 và chương trình công tác 3 tháng cuối năm 2021
Cơ quan ban hành
Hiệu lực
Còn hiệu lực
Hình thức văn bản
Thông báo, công bố các Kết luận Thanh tra
Lĩnh vực