Số/Kí hiệu
230/BC-SNV
Ngày ban hành
14/09/2021
Người ký
Trích yếu
Kết quả thực hiện kết luận thanh tra 9 tháng năm 2021
Cơ quan ban hành
Hiệu lực
Còn hiệu lực
Hình thức văn bản
Thông báo, công bố các Kết luận Thanh tra
Lĩnh vực