Số/Kí hiệu
2249/SNV-KLTT
Ngày ban hành
31/08/2021
Người ký
Trích yếu
Kết luận Thanh tra công tác Nội vụ tại Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh
Cơ quan ban hành
Hiệu lực
Còn hiệu lực
Hình thức văn bản
Thông báo, công bố các Kết luận Thanh tra
Lĩnh vực