Số/Kí hiệu
2874/SNV-KLTTr
Ngày ban hành
01/11/2021
Người ký
Trích yếu
thông báo kết luận thanh tra tại Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch
Cơ quan ban hành
Hiệu lực
Còn hiệu lực
Hình thức văn bản
Thông báo, công bố các Kết luận Thanh tra
Lĩnh vực