Số/Kí hiệu
2974/HD-BTĐKT
Ngày ban hành
29/11/2021
Người ký
Trích yếu
Hướng dẫn các hình thức biễu dương, khen thưởng và tổ chức gặp mặt các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hò Chí Minh
Cơ quan ban hành
Hiệu lực
Còn hiệu lực
Hình thức văn bản
Hướng dẫn công tác khen thưởng
Lĩnh vực
Thi đua - Khen thưởng