Số/Kí hiệu
316/BC-SNV
Ngày ban hành
22/12/2021
Người ký
Trích yếu
Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, đơn thư phản ánh của công dân năm 2021 và chương trình công tác năm 2022
Cơ quan ban hành
Hiệu lực
Còn hiệu lực
Hình thức văn bản
Thông báo, công bố các Kết luận Thanh tra
Lĩnh vực