Số/Kí hiệu
302/BC-SNV
Ngày ban hành
10/12/2021
Người ký
Trích yếu
Báo cáo công tác phòng chống tham nhũng năm 2021
Cơ quan ban hành
Hiệu lực
Còn hiệu lực
Hình thức văn bản
Thông báo, công bố các Kết luận Thanh tra
Lĩnh vực