Số/Kí hiệu
306/BC-SNV
Ngày ban hành
15/12/2021
Người ký
Trích yếu
Kết quả thực hiện kết luận thanh tra năm 2021
Cơ quan ban hành
Hiệu lực
Còn hiệu lực
Hình thức văn bản
Thông báo, công bố các Kết luận Thanh tra
Lĩnh vực