Số/Kí hiệu
3226/SNV-TTr
Ngày ban hành
06/12/2021
Người ký
Trích yếu
trả lời đơn kiến nghị, phản ánh của ông Lê Viết Sĩ
Cơ quan ban hành
Hiệu lực
Còn hiệu lực
Hình thức văn bản
Thông báo, công bố các Kết luận Thanh tra
Lĩnh vực