Số/Kí hiệu
24/01/2022
Ngày ban hành
Người ký
Trích yếu
36/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Hiệu lực
Còn hiệu lực
Hình thức văn bản
Hướng dẫn công tác khen thưởng
Lĩnh vực