Số/Kí hiệu
174/SNV-KLTTr
Ngày ban hành
20/01/2022
Người ký
Trích yếu
Kết luận thanh tra công tác nội vụ tại UBND huyện Sa thầy
Cơ quan ban hành
Hiệu lực
Còn hiệu lực
Hình thức văn bản
Thông báo, công bố các Kết luận Thanh tra
Lĩnh vực