Số/Kí hiệu
34/BC-SNV
Ngày ban hành
11/03/2022
Người ký
Trích yếu
Báo cáo kết quả thực hiện các KLTT Quý I năm 2022
Cơ quan ban hành
Hiệu lực
Còn hiệu lực
Hình thức văn bản
Thông báo, công bố các Kết luận Thanh tra
Lĩnh vực