Số/Kí hiệu
426/SNV-TTr
Ngày ban hành
24/02/2022
Người ký
Trích yếu
Văn bản trả lời bà Phạm Thị Hồng
Cơ quan ban hành
Hiệu lực
Còn hiệu lực
Hình thức văn bản
Thông báo, công bố các Kết luận Thanh tra
Lĩnh vực