Số/Kí hiệu
51/BC-TKT
Ngày ban hành
05/04/2022
Người ký
Trích yếu
Kết quả tự kiểm tra hoạt động tài chính, kế toán năm 2021
Cơ quan ban hành
Hiệu lực
Còn hiệu lực
Hình thức văn bản
Văn bản công khai
Lĩnh vực