Số/Kí hiệu
99/BC-SNV
Ngày ban hành
10/06/2022
Người ký
Trích yếu
Kết quả thực hiện kết luận thanh tra 6 tháng đầu năm 2022
Cơ quan ban hành
Hiệu lực
Còn hiệu lực
Hình thức văn bản
Thông báo, công bố các Kết luận Thanh tra
Lĩnh vực