Số/Kí hiệu
1570/SNV-KLTTr
Ngày ban hành
30/06/2022
Người ký
Trích yếu
Kết luận Thanh tra công tác Nội vụ tại Sở Giáo dục và Đào tạo theo Quyết định số 93/QĐ-SNV ngày 18/02/2022 của Giám đốc Sở Nội vụ
Cơ quan ban hành
Hiệu lực
Còn hiệu lực
Hình thức văn bản
Thông báo, công bố các Kết luận Thanh tra
Lĩnh vực