Số/Kí hiệu
117/TB-SNV
Ngày ban hành
11/10/2022
Người ký
Trích yếu
Kết quả thực hiện Kết luận thanh tra số 2026/SNV-KLTTr ngày 17/8/2022 của Giám đốc Sở Nội vụ về thanh tra công tác Nội vụ tại Sở Y tế theo Quyết định số 279/QĐ-SNV ngày 12/4/2022 của Giám đốc Sở Nội vụ
Cơ quan ban hành
Hiệu lực
Còn hiệu lực
Hình thức văn bản
Thông báo, công bố các Kết luận Thanh tra
Lĩnh vực
Văn bản khác
Khen thưởng thành tích trong phong trào hiến máu tình nguyện và vận động hiến máu tình nguyện trên địa bàn tỉnh Kon Tum (23/12/2022)
Kết quả thực hiện Kết luận thanh tra số 2679/SNV-KLTTr ngày 24 tháng 10 năm 2022 của Giám đốc Sở Nội vụ về việc thanh tra công tác Nội vụ tại Ủy ban nhân dân huyện Đăk Glei theo Quyết định số 1382/QĐ-SNV ngày 25 tháng 7 năm 2022 của Giám đốc Sở Nội vụ (19/12/2022)
Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng của Sở Nội vụ tỉnh Kon Tum năm 2022 (16/12/2022)
Phê duyệt Kế hoạch thanh tra ngành Nội vụ năm 2023 (15/12/2022)
Thanh tra công tác Nội vụ tại Ủy ban nhân dân huyện Ia H’Drai theo Quyết định số 1435/QĐ-SNV ngày 07/9/2022 của Giám đốc Sở Nội vụ (07/12/2022)
Khen thưởng thành tích xuất sắc trong việc nâng cao hiệu quả công tác truy nã tội phạm trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2011-2021 (01/12/2022)
Về việc công khai các Quyết định về công tác cán bộ tại Sở Nội vụ (29/11/2022)
Kết quả thực hiện Kết luận thanh tra số 2461/SNV-KLTTr ngày 30/9/2022 của Giám đốc Sở Nội vụ về việc thanh tra công tác nội vụ tại Ủy ban nhân dân huyện Kon Rẫy theo Quyết định số 805/QĐ-SNV ngày 27 tháng 5 năm 2022 của Giám đốc Sở Nội vụ (28/11/2022)
Khen thưởng người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021 - 2022 trên địa bàn tỉnh Kon Tum (25/11/2022)
Về việc tặng Cờ thi đua của Chính phủ (10/11/2022)