Số/Kí hiệu
2461/SNV-KLTTr
Ngày ban hành
30/09/2022
Người ký
Trích yếu
Thanh tra công tác Nội vụ tại Ủy ban nhân dân huyện Kon Rẫy theo Quyết định số 805/QĐ-SNV ngày 27/5/2022 của Giám đốc Sở Nội vụ
Cơ quan ban hành
Hiệu lực
Còn hiệu lực
Hình thức văn bản
Thông báo, công bố các Kết luận Thanh tra
Lĩnh vực