Số/Kí hiệu
3115/SNV-KLTT
Ngày ban hành
07/12/2022
Người ký
Trích yếu
Thanh tra công tác Nội vụ tại Ủy ban nhân dân huyện Ia H’Drai theo Quyết định số 1435/QĐ-SNV ngày 07/9/2022 của Giám đốc Sở Nội vụ
Cơ quan ban hành
Hiệu lực
Còn hiệu lực
Hình thức văn bản
Thông báo, công bố các Kết luận Thanh tra
Lĩnh vực