Số/Kí hiệu
1644/QĐ-SNV
Ngày ban hành
15/12/2022
Người ký
Trích yếu
Phê duyệt Kế hoạch thanh tra ngành Nội vụ năm 2023
Cơ quan ban hành
Hiệu lực
Còn hiệu lực
Hình thức văn bản
Thông báo, công bố các Kết luận Thanh tra
Lĩnh vực