Số/Kí hiệu
160a/BC-SNV
Ngày ban hành
14/09/2022
Người ký
Trích yếu
Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng 09 tháng đầu năm 2022
Cơ quan ban hành
Hiệu lực
Còn hiệu lực
Hình thức văn bản
Văn bản công khai
Lĩnh vực