Số/Kí hiệu
117/BC-SNV
Ngày ban hành
28/06/2022
Người ký
Trích yếu
Công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022
Cơ quan ban hành
Hiệu lực
Còn hiệu lực
Hình thức văn bản
Văn bản công khai
Lĩnh vực