Số/Kí hiệu
40/BC-SNV
Ngày ban hành
15/03/2022
Người ký
Trích yếu
Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng của Sở Nội vụ tỉnh Kon Tum quý I năm 2022
Cơ quan ban hành
Hiệu lực
Còn hiệu lực
Hình thức văn bản
Văn bản công khai
Lĩnh vực