Số/Kí hiệu
249/BC-SNV
Ngày ban hành
16/12/2022
Người ký
Trích yếu
Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng của Sở Nội vụ tỉnh Kon Tum năm 2022
Cơ quan ban hành
Hiệu lực
Còn hiệu lực
Hình thức văn bản
Văn bản công khai
Lĩnh vực