Số/Kí hiệu
07/3/2023
Ngày ban hành
Người ký
Trích yếu
55/QĐ-SNV
Cơ quan ban hành
Hiệu lực
Còn hiệu lực
Hình thức văn bản
Văn bản công khai
Lĩnh vực
Đính kèm