Số/Kí hiệu
36/BC-SNV
Ngày ban hành
14/03/2023
Người ký
Trích yếu
Kết quả thực hiện kết luận thanh tra quý I năm 2023
Cơ quan ban hành
Hiệu lực
Còn hiệu lực
Hình thức văn bản
Thông báo, công bố các Kết luận Thanh tra
Lĩnh vực