Số/Kí hiệu
30/BC-SNV
Ngày ban hành
13/03/2023
Người ký
Trích yếu
Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, đơn thư kiến nghị, phản ánh của công dân tháng quý I năm 2023 và chương trình công tác quý II năm 2023
Cơ quan ban hành
Hiệu lực
Còn hiệu lực
Hình thức văn bản
Thông báo, công bố các Kết luận Thanh tra
Lĩnh vực