Số/Kí hiệu
12/TB-SNV
Ngày ban hành
01/03/2023
Người ký
Trích yếu
Về việc kết thúc đôn đốc thực hiện Kết luận thanh tra số 2027/SNV-KLTT ngày 10 tháng 8 năm 2021 của Giám đốc Sở Nội vụ về việc thanh tra công tác Nội vụ tại Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà
Cơ quan ban hành
Hiệu lực
Còn hiệu lực
Hình thức văn bản
Thông báo, công bố các Kết luận Thanh tra
Lĩnh vực