Số/Kí hiệu
120/QĐ-UBND
Ngày ban hành
20/03/2023
Người ký
Trích yếu
Khen thưởng thành tích trong Phong trào thi đua năm 2022 đối với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Cơ quan ban hành
Hiệu lực
Còn hiệu lực
Hình thức văn bản
QĐ khen thưởng cấp tỉnh
Lĩnh vực