Số/Kí hiệu
04/SNV-KLTTr
Ngày ban hành
31/05/2023
Người ký
Trích yếu
Thanh tra công tác Nội vụ tại Sở Giao thông vận tải theo Quyết định số 49/QĐ-SNV ngày 27 tháng 02 năm 2023 của Giám đốc Sở Nội vụ
Cơ quan ban hành
Hiệu lực
Còn hiệu lực
Hình thức văn bản
Thông báo, công bố các Kết luận Thanh tra
Lĩnh vực