Số/Kí hiệu
200/BC-SNV
Ngày ban hành
14/09/2023
Người ký
Trích yếu
Kết quả thực hiện kết luận thanh tra 09 tháng đầu năm 2023
Cơ quan ban hành
Hiệu lực
Còn hiệu lực
Hình thức văn bản
Lĩnh vực