Từ khóa:
Năm ban hành: Số lượng kết quả:
Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
154/BC-SNV   09/09/2022   Kết quả thực hiện kết luận thanh tra 9 tháng đầu năm 2022
153/BC-SNV   09/09/2022   Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, đơn thư kiến nghị, phản ánh của công dân 9 tháng đầu năm 2022 và chương trình công tác 3 tháng cuối năm 2022
85/TB-SNV   31/08/2022   Kết quả thực hiện Kết luận thanh tra số 1570/KL-SNV ngày 30/6/2022 của Giám đốc Sở Nội vụ về việc thanh tra công tác nội vụ tại Sở Giáo dục và Đào tạo
2026/SNV-KLTTr   17/08/2022   Thanh tra công tác Nội vụ tại Sở Y tế theo Quyết định số 279/QĐ-SNV ngày 12/4/2022 của Giám đốc Sở Nội vụ
846/QĐ-TTg   15/07/2022   Về việc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
1570/SNV-KLTTr   30/06/2022   Kết luận Thanh tra công tác Nội vụ tại Sở Giáo dục và Đào tạo theo Quyết định số 93/QĐ-SNV ngày 18/02/2022 của Giám đốc Sở Nội vụ
06/2022/QH15   15/06/2022   Luật Thi đua, khen thưởng
99/BC-SNV   10/06/2022   Kết quả thực hiện kết luận thanh tra 6 tháng đầu năm 2022
98/BC-SNV   10/06/2022   Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, đơn thư kiến nghị, phản ánh của công dân 6 tháng đầu năm 2022 và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2022
260/QĐ-UBND   12/04/2022   Khen thưởng thành tích trong Phong trào thi đua năm 2021 đối với huyện Đăk Tô
51/BC-TKT   05/04/2022   Kết quả tự kiểm tra hoạt động tài chính, kế toán năm 2021
246/QĐ-UBND   01/04/2022   Khen thưởng thành tích trong Phong trào thi đua yêu nước tỉnh Kon Tum năm 2021 đối với cụm, khối thi đua trên địa bàn tỉnh
245/QĐ-UBND   01/04/2022   Khen thưởng thành tích trong Phong trào thi đua năm 2021 đối với huyện Đăk Hà
404/QĐ-TTg   30/03/2022   Về việc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
175/QĐ-SNV   28/03/2022   Ban hành Quy chế làm việc của Sở Nội vụ tỉnh Kon Tum
Tổng: 288 Văn bản. Trang 1 Trong tổng số 20 Trang.
Chuyển tới trang: