Từ khóa:
Năm ban hành: Số lượng kết quả:
Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
136/QĐ-SNV   02/03/2022   Ban hành Nội quy bảo vệ Bí mật nhà nước của Sở Nội vụ tỉnh Kon Tum
426/SNV-TTr   24/02/2022   Văn bản trả lời bà Phạm Thị Hồng
228/QĐ-TTg   17/02/2022   Về việc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
76/QĐ-SNV   16/02/2022   QĐ Công bố, công khai tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2021 của Sở Nội vụ tỉnh Kon Tum
249/KH-UBND   25/01/2022   Chương trình đối thoại với thanh niên
35/QĐ-UBND   24/01/2022   Khen thưởng thành tích trong Phong trào thi đua năm 2021 đối với Trường Chính trị tỉnh
174/SNV-KLTTr   20/01/2022   Kết luận thanh tra công tác nội vụ tại UBND huyện Sa thầy
28/QĐ/UBND   18/01/2022   Khen thưởng thành tích trong Phong trào thi đua năm 2021 đối với Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Kon Tum
14/QĐ-SNV   17/01/2022   Về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 của Sở Nội vụ
26/QĐ-UBND   17/01/2022   Khen thưởng đột xuất đối với Công an tỉnh đạt thành tích xuất sắc trong đấu tranh với tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia trên địa bàn tỉnh Kon Tum
02/QĐ-UBND   14/01/2022   Khen thưởng thành tích trong Phong trào thi đua năm 2021 đối với Sở Nội vụ
20/QĐ-UBND   14/01/2022   Khen thưởng thành tích trong Phong trào thi đua năm 2021 đối với Sở Tài chính
22/QĐ-UBND   14/01/2022   Khen thưởng thành tích trong Phong trào thi đua năm 2021 đối với Sở Khoa học và Công nghệ
21/QĐ-UBND   14/01/2022   Khen thưởng thành tích trong Phong trào thi đua năm 2021 đối với Công ty Cổ phần Hưng Việt
19/QĐ-UBND   14/01/2022   Khen thưởng thành tích trong Phong trào thi đua năm 2021 đối với Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh
Tổng: 276 Văn bản. Trang 2 Trong tổng số 19 Trang.
Chuyển tới trang: