Số/Kí hiệu
14/2019/TT-BNV
Ngày ban hành
15/11/2019
Người ký
Lê Vĩnh Tân
Trích yếu
Quy định tặng Kỷ niệm chương về các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nội vụ
Cơ quan ban hành
Bộ Nội vụ
Hiệu lực
Còn hiệu lực
Hình thức văn bản
Văn bản QPPL mới Ngành Nội vụ
Lĩnh vực
Thi đua - Khen thưởng