Từ khóa:
Năm ban hành: Số lượng kết quả:
Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
974/QĐ-SNV   01/10/2012   QĐ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định ban hành nội quy cơ quan
793/QĐ-SNV   10/07/2012   Quy định về hòm thư tiếp nhận ý kiến phản ánh của tổ chức, cá nhân đối với cán bộ công chức, viên chức Sở Nội vụ
14/2012/QĐ-UBND   06/04/2012   Quyết định Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Văn thư - Lưu trữ trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Kon Tum
06/2012/QĐ-UBND   19/01/2012   Quyết định về việc thành lập Chi cục văn thư - Lưu trữ trực thuộc Sở Nội vụ
142/QĐ-SNV   28/03/2011   Quyết định thành lập Phòng Công tác thanh niên trực thuộc Sở Nội vụ
01/QĐ-BTG   18/03/2011   QĐ về việc ban hành Quy chế làm việc và mối quan hệ công tác của Ban Tôn giáo thuộc Sở Nội vụ
36/2010/QĐ-UBND   24/09/2010   Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và hoạt động của Ban Tôn giáo thuộc Sở Nội vụ tỉnh Kon Tum
17/2010/QĐ-UBND   27/04/2010   Quyết định thành lập Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ
18/2010/QĐ-UBND   27/04/2010   Quyết định thành lập Ban Thi đua - Khen thưởng trực thuộc Sở Nội vụ
100/TB-SNV     Về kết thúc đôn đốc việc thực hiện Kết luận thanh tra số 517/KL-SNV ngày 26/3/2020 của Giám đốc Sở Nội vụ tại Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
98/TB-SNV     Về kết thúc đôn đốc việc thực hiện Kết luận thanh tra số 523/KL-SNV ngày 26/3/2020 của Giám đốc Sở Nội vụ tại Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông
99/TB-SNV     Về kết thúc đôn đốc việc thực hiện Kết luận thanh tra số 518/KL-SNV ngày 26/3/2020 của Giám đốc Sở Nội vụ tại Ủy ban nhân dân huyện Đăk Glei
95/TB-SNV     Về kết thúc đôn đốc việc thực hiện Kết luận thanh tra số 518/KL-SNV ngày 26/3/2020 của Giám đốc Sở Nội vụ tại Ủy ban nhân dân huyện Đăk Glei
101/TB-SNV     Về kết thúc đôn đốc việc thực hiện Kết luận thanh tra số 518/KL-SNV ngày 26/3/2020 của Giám đốc Sở Nội vụ tại Ủy ban nhân dân huyện Đăk Glei
102/TB-SNV     Về kết thúc đôn đốc việc thực hiện Kết luận thanh tra số 561/KL-SNV ngày 30/3/2020 của Giám đốc Sở Nội vụ tại Sở Y tế
Tổng: 288 Văn bản. Trang 19 Trong tổng số 20 Trang.
Chuyển tới trang: