Thứ 3, Ngày 18/06/2024 -

Bãi bỏ Quyết định số 179/QĐ-UBND ngày 07 tháng 4 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum
Ngày đăng: 22/03/2023  15:13 Lượt xem: 236
Mặc định Cỡ chữ
​​​​​​​Ngày 21/3/2023, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 119/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 179/QĐ-UBND ngày 07 tháng 4 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc bổ sung nhiệm vụ, quyền hạn cho Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng Khu kinh tế trực thuộc Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh.

Theo đó, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định bãi bỏ Quyết định số 179/QĐ-UBND ngày 07 tháng 4 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc bổ sung nhiệm vụ, quyền hạn cho Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng Khu kinh tế trực thuộc Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh.

Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và Giám đốc Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng Khu kinh tế tỉnh Kon Tum chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành./.

Ngọc Nghĩa
Tin video
Thống kê truy cập
Hiện đang có 1987 người đang online Tổng 47.393.174 lượt truy cập