Thứ 3, Ngày 18/06/2024 -

Thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành
Ngày đăng: 22/09/2023  13:13 Lượt xem: 154
Mặc định Cỡ chữ

Ngày 18/9/2023, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 23/2023/QĐ-TTg về thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành.

Theo đó, Quyết định số 23/2023/QĐ-TTg quy định về thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Về hình thức tổ chức, tổ chức phối hợp liên ngành được tổ chức dưới các hình thức sau: Hội đồng, Ủy ban, Ban Chỉ đạo, Ban công tác. Các tổ chức được thành lập theo điều ước, thỏa thuận quốc tế mà Việt Nam là thành viên không thuộc phạm vi, đối tượng điều chỉnh của Quyết định này.

Tổ chức phối hợp liên ngành có chức năng giúp Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, chỉ đạo, phối hợp giải quyết những công việc quan trọng, liên ngành.

Về nguyên tắc tổ chức và hoạt động được quy định cụ thể như sau: Việc thành lập, tổ chức và hoạt động, tổ chức lại, giải thể tổ chức phối hợp liên ngành được thực hiện theo quy định của Quyết định này. Tổ chức phối hợp liên ngành không thực hiện chức năng quản lý nhà nước. Tổ chức phối hợp liên ngành không có con dấu hình Quốc huy.

Quyết định số 23/2023/QĐ-TTg cũng nêu rõ các trường hợp thành lập tổ chức phối hợp liên ngành. Cụ thể: Khi giải quyết những công việc quan trọng liên quan đến quốc phòng, an ninh, đối ngoại, huy động nguồn lực lớn, các công trình trọng điểm quốc gia, những công việc liên quan đến nhiệm vụ quản lý nhà nước của nhiều bộ, cơ quan ngang bộ cần thiết phải có sự tập trung chỉ đạo, điều hành của Thủ tướng Chính phủ. Khi xảy ra thảm họa, sự cố, thiên tai, dịch bệnh đặc biệt nghiêm trọng vượt quá khả năng giải quyết của một bộ, cơ quan ngang bộ, cần tập trung giải quyết trong thời gian nhất định.

Quy định rõ nhiệm vụ, quyền hạn; thành phần; trình tự, thủ tục thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức phối hợp liên ngành; hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 10 tháng 12 năm 2023; thay thế Quyết định số 34/2007/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành./.

Ngọc Nghĩa
Tin video
Thống kê truy cập
Hiện đang có 1864 người đang online Tổng 47.393.079 lượt truy cập