Số/Kí hiệu
683/QĐ-UBND
Ngày ban hành
10/09/2019
Người ký
Trích yếu
khen thưởng thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện chỉ thị 40-CT-TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương đảng đối với tín dụng chính sách trên địa bản tỉnh
Cơ quan ban hành
Hiệu lực
Hết hiệu lực
Hình thức văn bản
QĐ khen thưởng cấp tỉnh
Lĩnh vực
Đính kèm