Số/Kí hiệu
625/QĐ-UBND
Ngày ban hành
16/08/2019
Người ký
Trích yếu
V/v tặng cờ thi đua của UBND tỉnh cho các tập thể dẫn đầu các khối thi đua thuộc ngành Giáo dục và đào tạo tỉnh Kon Tum năm học 2018-2019
Cơ quan ban hành
Hiệu lực
Hết hiệu lực
Hình thức văn bản
QĐ khen thưởng cấp tỉnh
Lĩnh vực
Đính kèm