Số/Kí hiệu
682/QĐ-UBND
Ngày ban hành
10/09/2019
Người ký
Trích yếu
v/v khen thưởng thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2018-2019 ngành Giáo dục và đào tạo huyện Sa Thầy.
Cơ quan ban hành
Hiệu lực
Hết hiệu lực
Hình thức văn bản
QĐ khen thưởng cấp tỉnh
Lĩnh vực
Đính kèm