Số/Kí hiệu
355/QĐ-CTN
Ngày ban hành
08/03/2019
Người ký
Trích yếu
V/v phong tặng danh hiệu vinh dự cấp nhà nước "nghệ nhân ưu tú "
Cơ quan ban hành
Hiệu lực
Hết hiệu lực
Hình thức văn bản
QĐ khen thưởng cấp nhà nước
Lĩnh vực
Đính kèm
Văn bản khác
v/v khen thưởng thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2018-2019 ngành Giáo dục và đào tạo huyện Sa Thầy. (10/09/2019)
khen thưởng thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện chỉ thị 40-CT-TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương đảng đối với tín dụng chính sách trên địa bản tỉnh (10/09/2019)
V/v tặng bằng khen của Thủ tướng chính phủ (31/08/2019)
vv khen thưởng thành tích trong các phong trào thi đua năm học 2018-2019 đối với Sở giáo dục và đạo tạo (16/08/2019)
V/v tặng cờ thi đua của UBND tỉnh cho các tập thể dẫn đầu các khối thi đua thuộc ngành Giáo dục và đào tạo tỉnh Kon Tum năm học 2018-2019 (16/08/2019)
Khen thưởng thành tích đóng góp, hỗ trợ phát triển ngành giáo duc và đào tạo tỉnh Kon Tum (14/08/2019)
vv khen thưởng thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua năm 2018-2019 đối với Sở giáo dục đào tạo (12/08/2019)
khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào (09/08/2019)
khen thưởng thành tích xuất sắc trong điều tra, phá chuyên án sản xuất trái phép chất ma túy trên địa bàn tỉnh Kon Tum (06/08/2019)
Về việc khen thưởng thành tích xuất sắc trong điều tra, khám phá chuyên án sản xuất trái phép chất ma túy trên địa bàn tỉnh Kon Tum (06/08/2019)