Số/Kí hiệu
445/QĐ-CTN
Ngày ban hành
01/04/2021
Người ký
Trích yếu
Phong tặng danh hiệu "Nhà giáo ưu tú"
Cơ quan ban hành
Chủ tịch nước
Hiệu lực
Còn hiệu lực
Hình thức văn bản
QĐ khen thưởng cấp nhà nước
Lĩnh vực
Thi đua - Khen thưởng