Từ khóa:
Năm ban hành: Số lượng kết quả:
Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
154/BC-SNV   09/09/2022   Kết quả thực hiện kết luận thanh tra 9 tháng đầu năm 2022
153/BC-SNV   09/09/2022   Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, đơn thư kiến nghị, phản ánh của công dân 9 tháng đầu năm 2022 và chương trình công tác 3 tháng cuối năm 2022
85/TB-SNV   31/08/2022   Kết quả thực hiện Kết luận thanh tra số 1570/KL-SNV ngày 30/6/2022 của Giám đốc Sở Nội vụ về việc thanh tra công tác nội vụ tại Sở Giáo dục và Đào tạo
85/TB-SNV   31/08/2022   Kết quả thực hiện Kết luận thanh tra số 1570/KL-SNV ngày 30/6/2022 của Giám đốc Sở Nội vụ về việc thanh tra công tác nội vụ tại Sở Giáo dục và Đào tạo
2026/SNV-KLTTr   17/08/2022   Thanh tra công tác Nội vụ tại Sở Y tế theo Quyết định số 279/QĐ-SNV ngày 12/4/2022 của Giám đốc Sở Nội vụ
1570/SNV-KLTTr   30/06/2022   Kết luận Thanh tra công tác Nội vụ tại Sở Giáo dục và Đào tạo theo Quyết định số 93/QĐ-SNV ngày 18/02/2022 của Giám đốc Sở Nội vụ
99/BC-SNV   10/06/2022   Kết quả thực hiện kết luận thanh tra 6 tháng đầu năm 2022
98/BC-SNV   10/06/2022   Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, đơn thư kiến nghị, phản ánh của công dân 6 tháng đầu năm 2022 và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2022
34/BC-SNV   11/03/2022   Báo cáo kết quả thực hiện các KLTT Quý I năm 2022
33/BC-SNV   11/03/2022   Báo cáo công tác thanh tra quý I-2022
426/SNV-TTr   24/02/2022   Văn bản trả lời bà Phạm Thị Hồng
174/SNV-KLTTr   20/01/2022   Kết luận thanh tra công tác nội vụ tại UBND huyện Sa thầy
316/BC-SNV   22/12/2021   Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, đơn thư phản ánh của công dân năm 2021 và chương trình công tác năm 2022
306/BC-SNV   15/12/2021   Kết quả thực hiện kết luận thanh tra năm 2021
302/BC-SNV   10/12/2021   Báo cáo công tác phòng chống tham nhũng năm 2021
Tổng: 63 Văn bản. Trang 3 Trong tổng số 5 Trang.
Chuyển tới trang: